شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
Saturday, June 24, 2017
29 رمضان 1438
تسهیلات مضاربه

تعریف
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

کاربرد و مدت:
کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که در آن سرمایه لازم از سوی موسسه تامین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.

 

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۰۵:۲۲ 4563 بازدید