شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
Saturday, August 19, 2017
27 ذو القعدة 1438
خرید دین

تعریف
خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار می باشد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین یا بدهی می باشد که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد.
موسسه افضل توس به منظور تامین منابع پولی کوتاه مدت برای فعالیتهای بخش بازرگانی ، تسهیلات خرید دین به صورت ریالی و ارزی اعطاء می نماید.
اسناد و اوراق تجاری قابل خریداری در موسسه افضل توس عبارتند از سفته و برات (پس از قبولی از متعهد) و اسناد صادراتی مدت دار و نرخ سود این نوع تسهیلات مطابق نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.

 

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۱۳:۳۰ 7230 بازدید