شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
Saturday, June 24, 2017
29 رمضان 1438
تسهیلات اجاره به شرط تملیک

تعریف

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.موسسه به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، به عنوان موجر منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۳۹:۲۲ 4083 بازدید