دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
Monday, February 27, 2017
30 جمادى الأولى 1438
سپرده کوتاه مدت روز شمار

اشخاص حقيقي : افتتاح حساب جهت اشخاص حقيقي بدين صورت مي باشد كه هر شخص عاقل و بالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد و داراي اهليت قانوني باشد مي­ تواند به نام خود يا كساني كه تحت ولايت ، وصايت يا قيوميت وي باشند افتتاح حساب نمايد. حداقل مبلغ جهت گشودن حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 100.000 ريال مي باشد و به سپرده هايي كه موجودي آنها كمتر از مبلغ 100.000 ريال باشد سود تعلق نمي گيرد.

اشخاص حقوقي: افتتاح حساب كوتاه مدت روزشمار براي اشخاص حقوقي به وسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارك و مجوزهاي لازم بلامانع است.

۷ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۰۸:۱۲ 11704 بازدید