شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
Saturday, August 19, 2017
27 ذو القعدة 1438
سپرده بلند مدت
  • نرخ سود سپرده هاي يك ساله بر اساس مصوبه بانك مركزي جمهوري اسلامي تعيين و در مقاطع معين پرداخت مي گردد.
  • هر ماه بصورت علي الحساب و حسب نرخ سود مقرره به حسابي كه سپرده گذار معرفي نموده است واريز خواهد شد. حداقل مبلغ هر فقره از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت يكساله 500.000 ريال مي باشد.
  • درصورت بستن حساب قبل از سررسيد، سود سپرده يك رده پايين تر با نيم­ درصد تاخير در مضاربي از روز (حسب مورد) منظور و اضافه پرداخت سود از حساب مشتري برداشت خواهد شد.
  • در صورتي كه سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 ساله قبل­ از پايان ماه اول برداشت گردد سودي به آن تعلق نمي گيرد. ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يك ماه مي باشد.
  • سود سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قابل پرداخت به صورت بخشي از سپرده بوده و مابقي سپرده مشمول پرداخت سود تا پايان سررسيد خواهد بود.
  • افتتاح دو يا چندحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بلامانع مي باشد.
  • افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي 2 يا چند نفر به صورت مشترك امكان پذير مي باشد، مشروط بر اينكه صاحبان حساب كتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر يك را در هنگام افتتاح حساب تعيين نمايند.
  • افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد، روشندل و معلولين با رعايت شرايط و مقررات بانك امكان پذير مي باشد.
۷ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۲۲:۵۹ 11923 بازدید